SHOWCASE
We are Asia’s top leading art and design institutions.

OTHER AWARDS
STUDENT AWARD
AWARD 2014
Love Generator New Media Challenge
Updated 2014-12-24

CATEGORY

Award
Love Generator New Media Challenge

Award
Grand Prize

Winner
Steven Felix Puwandi,
Hooi Kah Suit,
Ang Tze Ping

Award
Finalist

Winner
Wong Tsu Ann,
Marissa Lim Yee Ying,
Yap Eva

Winner
Oui Jia Shin,
Thaddeus Liew Jee Qing,
Lee Xin Wei

Winner
Yap Pui Ying,
Ong An Chyi,
Kuan Sook Chiung

Winner
Alvin Lau Jun Henn,
David Ngeow Sze Onn,
Joanna Mak Song-Ting

Winner
Jean Hao Cheng Yi,
Michelle Koh Chien Yinn,
Yong Goon Li,
Pua Keang Lun,
Tan Wei Jie